Слободянюк Олена Валеріївна

Резюме

Слободянюк Олена Валеріївна у 1988 році вступила до Вінницького політехнічного інституту на факультет автоматики та мікроелектроніки, де здобула кваліфікацію інженер-електрик – спеціальність «Автоматика та управління в технічних системах».

З 2003 року працює на кафедрі інженерної та комп’ютерної графіки, теперішня назва - САКМІГ.

У 2004 - 2008 рр. навчалась в аспірантурі Вінницького національного технічного університету за спеціальністю – 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)». В 2011р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання» в Інституті педагогіки Національної Академії педагогічних наук України.

Має близько 50 наукових праць, у т.ч. 14 статей у фахових збірниках наукових праць і журналах, 20 статей в збірниках матеріалів і тез конференцій, електронних наукових виданнях. Є співавтором монографії «Формування вмінь з інженерної та комп’ютерної графіки студентів в умовах дистанційного навчання» (2016 р.), 6 методичних та навчальних посібників. Розробила 7 дистанційних курсів з інженерної та комп’ютерної графіки.

 

1   стаття, у виданнях, що входять до переліку наукометричної бази Scopus 

Method for analyzing and optimizing the topologie observability of cognitive maps of complex spatially distributed systems / Mokin, V., Varchuk, I., Bondaletov, K., Slobodianiuk, O // 2017 IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2017 – Proceedings. – Режим доступу: http://ieeexplore.ieee.org/document/8100371/ 

 

 

Профіль у Google Scholar: (https://scholar.google.com.ua/citations?user=Nxj8NzEAAAAJ&hl=uk)

Стаття в Scopus  (http://ieeexplore.ieee.org/document/8100371/ )

 

Пройшла міжнародне стажування за програмою за програмою «Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії» в Університеті Суспільних наук (UNS) м. Лодзь (Польща).

Закінчила курс навчання з англійської мови з загальною кількістю учбових годин 608, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань), згідно Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (CEFR).

Виконувала обов’язки виконавця наукової теми № 7202 «Розробка технологій і засобів супроводження занять у системі дистанційної освіти та їх впровадження в навчальний процес інженерних спеціальностей» (№ державної реєстрації 0106U006229). 

Викладає навчальні дисципліни: «Інженерна графіка», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна графіка та моделювання».

Щорічно є науковим керівником студентів у науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ.

Впроваджує дистанційне навчання на кафедрі. Розробляє та проводить дистанційні курси з інженерної та комп’ютерної графіки для студентів денної та заочної форм навчання.

В 2017 р. нагороджена Грамотою за значні досягнення Вінницького національного технічного університету та з нагоди Дня Науки.